Chia sẻ:

Sớm trình UNESCO hồ sơ di sản tư liệu thế giới Cửu đỉnh

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết Hội đồng khoa học cơ sở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua hồ sơ di sản Cửu đỉnh Huế và sẽ sớm trình Bộ VH-TT-DL xem xét phê duyệt để đăng ký danh mục trình UNESCO công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới do UNESCO khởi xướng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI