Startup Việt ngày càng hấp dẫn vốn đầu tư mạo hiểm

Xã hội 26-01-2023

Năng động với nhiều ý tưởng kinh doanh công nghệ mới theo xu hướng thế giới.  Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá tích cực qua góc nhìn của các nhà đầu tư mạo hiểm.

BTNO