Chia sẻ:

Sức trẻ ở Chi bộ 2 - Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài

Chính trị 03-02-2020
Thành tích nhiều là minh chứng cho sự đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ, trên dưới một lòng của tập thể Cấp uỷ Chi bộ 2-Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài. BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI