Tác hại của ma túy và những hệ lụy (Kỳ 2)

Pháp luật 17-07-2021

Hậu quả tác hại của ma túy không chỉ làm phát sinh tội phạm mà nó còn làm cho người nghiện mất khả năng lao động, không đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình, dẫn đến sự kiệt quệ về kinh tế và sức khỏe. 

Hà Thuỷ-Phạm Công