Tác phẩm nghệ thuật giúp nâng cao nhận thức về rác thải nhựa

Trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về rác thải nhựa, một tổ chức môi trường đã ra mắt tác phẩm nghệ thuật biểu trưng cho mối quan hệ giữa nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm rác thải nhựa. Tác phẩm này được đưa ra trưng bày bên dòng sông Xen tại Pháp, ngay trước thềm một hội nghị của LHQ về rác thải nhựa tại thủ đô Paris trong vài ngày tới.

BTNO