Tái hiện Tết xưa ở Hoàng thành Thăng Long

Trong cung đình Thăng Long xưa, ngày Tết linh thiêng và trang nghiêm trong cung nên ít ai được biết. Nhưng nay, hậu thế có thể phần nào mường tượng Tết xưa được phục dựng theo tư liệu cổ tại chính nơi đã từng diễn ra trong Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, đón Tết Nhâm Dần 2022, lần đầu tiên khu di sản thực hành nghi lễ tiến lịch - một nghi lễ trong cung đình nhà Lê xưa kia.

BTNO