Tạm ngưng đón khách đến tham quan Trung ương Cục miền Nam

Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam buộc phải tạm ngưng đón khách, sau trận giông lốc lịch sử càn quét hàng loạt cây rừng loại lớn đổ ngã, chắn ngang các lối ra vào gần 3km đến khu vực phục dựng lá Trung quân nhà lãnh đạo Ban Quản lý Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến.

Song Anh