Chia sẻ:

Tân Châu phấn đấu có thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020

Kinh tế 27-09-2020

 Xây dựng nông thôn mới đang trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn huyện Tân Châu, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, vững chắc.

Công Điều-HT

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI