Tân Nam – Mean Chey: Cửa khẩu của tình hữu nghị

Việc nâng cấp của khẩu phụ Tân Nam lên thành CKQT có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mở ra những tiềm năng mới, tạo điều kiện tốt để hai bên phát triển kinh tế, thông qua đó tăng cường sự đoàn kết, hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng.

BTN-BP