Chia sẻ:

Tân Thủ tướng Nhật Bản tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ

Thế giới 09-10-2021

Hôm qua, tân Thủ tướng Nhật Bản Phư-mi-ô Ki-si-đa đã điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề song phương và khu vực.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI