Tăng cường công tác quản lý phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Xã hội 05-05-2022

Các tổ chức, cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định có liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh, để tránh phải chịu hậu quả pháp lý; cũng như nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình thuỷ lợi để phục vụ cấp nước bền vững.

Quốc Sơn - Đại Dương