Tăng cường giám sát, không để bùng dịch virus Adeno

Từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9/2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Adeno, Đã ghi nhận 06 trường hợp tử vong.

BTNO