Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước

Chính trị 11-11-2022

Chiều 10.11,  tại Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, đồng thời ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2026 giữa hai tỉnh.

Tố Tuấn