Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn

Pháp luật 31-03-2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, với phương châm xử lý không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Nhật Quang