Tăng cường xử lý chuyên đề về xe ô tô khách

Xã hội 27-03-2023

Nhằm thực hiện có hiệu các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen văn hoá “Đã uống rượu, bia không lái xe”, thời gian qua, Công an thành phố Tây Ninh tăng cường triển khai thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích.

Nhật Quang