Tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Pháp luật 22-03-2023

Qua tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Phương Thảo–Nhật Quang