Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn-Chương trình đậm tính nhân văn

Xã hội 30-12-2022

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai hiệu quả chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân”.

BTN-BHXH