Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Một chương trình nhân văn

Xã hội 25-11-2022

Chương trình tặng sổ BHXH và  thẻ BHYT là một chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, đồng thời thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân được Ban Chấp hành Trung ương đề ra tại Nghị quyết số 20 ngày 25.10.2017 và Nghị quyết số 28 ngày 23.5.2018.

BTN-BHXH