Tập đa tác vụ: giúp người bệnh chủ động trong tập luyện

Từ những bài tập, bệnh nhân từng bước phục hồi khả năng độc lập trong cuộc sống hằng ngày, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập vào cộng đồng một cách tự nhiên.

Ngọc Diêu – Ngô Tuyết