Tập huấn “Kỹ năng làm Podcast” cho người làm báo

Xã hội 19-05-2023

Trong hai ngày 16, 17 tháng 5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng làm Podcast” cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tâm Giang