Chia sẻ:

Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Xã hội 23-11-2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI