Tập huấn sử dụng Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã ở 20 tỉnh khu vực miền Nam

Kinh tế 10-12-2021

Chiều ngày 08.12, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về sử dụng Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm (vcamart.vn) cho các cán bộ Tổ công tác chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã ở 20 tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Nhật Quang