Chia sẻ:

Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội 28-11-2019
Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến những vấn đề mới của BHXH, BHYT và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận trong cải cách BHXH.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI