Tập trung cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao chỉ số PCI

Kinh tế 14-09-2023

Tại hội nghị phân tích và đánh giá các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện từ đây đến cuối năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao cải cách hành chính nói chung và chỉ số PCI nói riêng.

Tố Tuấn