Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số

Mới đây, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2023.

Tố Tuấn