Tập trung khắc phục những hạn chế để tăng tốc phát triển

Thời sự 29-03-2024

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 33 được tổ chức vào sáng 29.3, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tập trung phân tích, đề ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ đã đề ra.

Tố Tuấn – Nhật Quang