Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khoá XIII)

Thời sự 16-07-2021

Sáng 15.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 7/2021. Ông Phan Xuân Thuỷ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tố Tuấn