Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII)

Chính trị 16-05-2022

Sáng 12.5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5.2022 bằng hình thức trực tuyến về thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII). Ông Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tố Tuấn