Chia sẻ:

Tây Ninh: Bổ nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chính trị 02-12-2021

Chiều ngày 1.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong dự và trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI