Tây Ninh: Các Hợp tác xã tăng cả về số lượng và chất lượng

Kinh tế 16-12-2021

Sáng 15.12, Tỉnh ủy  tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tố Tuấn-Vũ Nguyệt