Chia sẻ:

Tây Ninh: Cán bộ, đảng viên tin tưởng những quyết định của Đại hội Đảng sớm thành hiện thực sinh động trong thực tế

Chính trị 28-03-2021

Có thề nói rằng với việc chuẩn bị hết sức chu đáo, nghiêm túc công tác tổ chức cho hội nghị và với tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hữu Thiện-Khánh Duy-Công Điều-Hiểu Sinh-Võ Liêm

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI