Tây Ninh chịu nóng nhưng không chịu hạn

Xã hội 18-05-2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tuy nhiên, nhờ chủ động các biện pháp tiết kiệm nước và linh hoạt thích ứng với thời tiết nắng nóng, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm được nguồn nước tưới.

Vũ Nguyệt