Tây Ninh chú trọng thực hiện cải cách hành chính

Chính trị 08-12-2022

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022, công tác cải cách hành chính  được thực hiện ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ vụ người dân và doanh nghiệp.

BTNO