Chia sẻ:

Tây Ninh: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Chính trị 04-06-2021

Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa mới tại kỳ họp đầu tiên.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI