Tây Ninh: Đảm bảo nguồn cung hàng hoá trong thời gian giãn cách xã hội

Kinh tế 18-07-2021

Để hạn chế và từng bước ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 18.7.2021, Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhật Quang