Chia sẻ:

Tây Ninh: Di dời các tàu khai thác cát không được cấp phép ra khỏi lòng hồ Dầu Tiếng

Xã hội 26-01-2021

Trong thời gian qua, cùng với sự phối hợp của các doanh nghiệp khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng, công tác di dời các tàu nằm ngoài danh sách cho phép khai thác đã được ngành chức năng và địa phương thực hiện nghiêm chỉnh.

Tấn Thành

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI