Tây Ninh: Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị

Xã hội 31-03-2023

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt