Chia sẻ:

Tây Ninh: Dừng tổ chức bắn pháo hoa và không khai mạc Hội xuân Núi Bà

Xã hội 10-02-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, ngày 09.2 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đột xuất trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì cuộc họp. 

Việt Đông-Q.K

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI