Tây Ninh: Gần 15.000 F0 đang được điều trị tại nhà

Thông tin từ Sở Y tế, hiện toàn tỉnh đã có gần 15.000 F0 đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà. Đây là những F0 nhẹ, không triệu chứng và đảm bảo đủ yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định.

Tâm Giang