Tây Ninh: Gia tăng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xã hội 28-11-2022

So với cùng kỳ năm 2021, số người thất nghiệp trên toàn tỉnh tăng 156,56%. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong 178.837 hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp, có 147.483 hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt theo quy định.

Tâm Giang