Tây Ninh: Giúp người khuyết tật cải thiện cuộc sống hằng ngày

Xã hội 29-11-2021

Với nguồn lực hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2023, hi vọng sẽ có thêm nhiều người khuyết tật tại Tây Ninh và cả nước sẽ được phục hồi chức năng, hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt...

Nhật Quang