Tây Ninh: Hàng ngàn học sinh chưa đi học trực tiếp

Giáo dục 05-03-2022

Sau hai tuần ngành Giáo dục Tây Ninh tổ chức dạy học trực tiếp (từ 14.2–4.3) vẫn còn hàng ngàn học sinh chưa tới trường, vì nhiều lý do khác nhau.

Đ.V.T-Nhật Quang