Tây Ninh: Học sinh kiểm tra cuối học kỳ I bằng hình thức trực tuyến

Xã hội 26-12-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa cho biết, học kỳ 1 năm học 2021-2022, học sinh các cấp học THCS, THPT và học viên các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên sẽ kiểm tra cuối học kỳ I bằng hình thức trực tuyến.

Tố Tuấn