Tây Ninh: Học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp lại từ ngày 17.01.2022

Giáo dục 14-01-2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong vừa ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Tố Tuấn