Tây Ninh họp mặt doanh nghiệp xuân Giáp Thìn 2024

Kinh tế 01-02-2024

Chiều 31.1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tố Tuấn