Chia sẻ:

Tây Ninh: Họp mặt kết thúc năm tài chính 2019

Kinh tế 06-01-2020
9/9 huyện, thành phố đều vượt dự toán. Huyện vượt cao nhất là Châu Thành (vượt 47%), thấp nhất là Gò Dầu, vượt 4%.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI