Chia sẻ:

Tây Ninh họp mặt với các tỉnh giáp biên Campuchia nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020

Xã hội 20-01-2020
Năm 2019, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể; các thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI