Tây Ninh: Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm vịt giống, vịt thịt

Kinh tế 19-05-2024

Nằm trong chuỗi sự kiện công bố vùng an toàn dịch bệnh tại tỉnh Tây Ninh vào sáng 19.5, UBND tỉnh và Tập Đoàn Hùng Nhơn, Công ty ORVIA Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đầu tư phát triển sản phẩm vịt giống, vịt thịt và sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn Organic USDA/EU, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang