Tây Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức, tập đoàn lớn

Kinh tế 03-06-2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023 vào sáng ngày 2.6, Tây Ninh đã ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức và doanh nghiệp. 

Vũ Nguyệt – Nhật Quang