Tây Ninh là một trong 22 địa phương có mã vùng trồng sầu riêng được xuất sang Trung Quốc

Kinh tế 15-02-2024

Cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố, Việt Nam hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu. Trong đó, có 708 mã số vùng trồng được cấp phép.

BTNO